Veterinærvakt Follo (Ås, Ski, Vestby, Frogn, Nesodden, Oppegård og Enebakk)

Follokommunene Ås, Ski, Vestby, Frogn, Nesodden, Oppegård og Enebakk samarbeider om "Follo veterinærvaktområde". Holstad Veterinærkontor er ansvarlig for denne vakten. Vakten gjelder alle dyr utenom vilt. Vakten er ment som en akutthjelp til dyr som har livstruende skader, eller skader som av dyrevernsmessige årsaker ikke kan vente. Er du usikker på om dyret ditt trenger akutthjelp - ring oss og spør!

Vakten er honorert av kommunene, men selve behandlingen av dyret må dyreeier stå for selv.

NB! Vær oppmerksom på at veterinær kan være opptatt med pasienter når du ringer. Legg igjen beksjed på telefonsvarer og veterinær ringer deg tilbake så snart som mulig.

VAKTTELEFONNUMMER: 64 94 00 40